Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "công nghiệp hỗ trợ Hà Nội"

khoảng 1 năm trước

Đẩy mạnh ngành công nghiệp hỗ trợ tại TP. Hà Nội

Mục tiêu trong năm 2023, Thành phố Hà Nội có khoảng 950 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNHT, tăng khoảng 20 doanh nghiệp so với năm 2022.