Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "Công nghiệp và Công nghiệp hỗ trợ"

3 tháng trước

Diễn đàn Công nghiệp và Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam 2022

Ngày 29/06 tại Hà Nội, RX Tradex Việt Nam đã phối hợp cùng Hội Tự động hóa Việt Nam, Hiệp Hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam tổ chức Diễn đàn Công nghiệp và Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam 2022, kết hợp cùng Lễ ký kết Thỏa thuận Hợp tác Dự án Cộng đồng Sáng kiến Doanh nghiệp (Business Innovation Zone) 2022 trong khuôn khổ chuỗi sự kiện tiền Triển lãm công nghiệp quốc tế - Vietnam Manufacturing Expo diễn ra từ ngày 10-12/08/2022.