Sự kiện hot
Tag
2 kết quả

Tin tức về "Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương"

3 năm trước

VCSC: Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu BWE

Theo Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC), VCSC duy trì khuyến nghị MUA cho CTCP Nước - Môi trường Bình Dương (BWE) và tăng giá mục tiêu thêm 2% lên 31.600 đồng/CP. Giá mục tiêu cao hơn của VCSC chủ yếu đến từ việc cập nhật mô hình định giá đến cuối năm 2021.

3 năm trước

VCSC: Khuyến nghị đối với cổ phiếu BWE

Bộ phận phân tích của Công ty Chứng khoán Bản Việt (VCSC) đã có báo cáo cập nhật đối với cổ phiếu BWE của Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương. Theo đó được biết, tăng trưởng sản lượng nước thương phẩm mạnh mẽ trong năm 2021.