Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "Công ty niêm yết tốt nhất"

2 năm trước

50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam có tổng doanh thu hơn 1.219 ngàn tỉ đồng, tăng 8,7% so với năm 2020

Vừa qua, Forbes Việt Nam công bố "Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất" năm 2021. 50 công ty trong danh sách năm 2021 không chỉ hơn về mặt doanh thu mà còn cả lợi nhuận. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của 50 công ty tăng đến 26%, lên 174.482 tỉ đồng.