Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "Công ty TNHH KN Cam Ranh"

4 tháng trước

KN Cam Ranh của đại gia Lê Văn Kiểm vay nợ 2.000 tỷ đồng trái phiếu

Trong năm 2021, KN Cam Ranh của đại gia Lê Văn Kiểm đã có hai đợt phát hành trái phiếu và huy động thành công 2.000 tỷ đồng.