Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "CTCP Cấp nước Gia Định"

5 tháng trước

Cấp nước Gia Định báo lãi 12 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, Công ty đạt doanh thu 298,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 12,1 tỷ đồng; tăng lần lượt là 7,3% và 92,9% so với 6 tháng đầu năm ngoái.