Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "CTCP Găng tay Nam Việt"

2 năm trước

BIDV rao bán khoản nợ hơn 1.000 tỷ của một doanh nghiệp sản xuất găng tay

BIDV rao bán khoản nợ hơn 1.025 tỷ đồng của CTCP Găng tay Nam Việt. Tài sản đảm bảo bao gồm các quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gần 4,9 triệu cổ phiếu chưa niêm yết của cổ đông sáng lập.