Sự kiện hot
Tag
2 kết quả

Tin tức về "CTCP Nhựa An Phát Xanh"

3 tháng trước

Nhựa An Phát Xanh báo lãi quý II tăng 54%

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu AAA tăng 64% đạt 5.548 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 182 tỷ đồng, tăng 33%.

3 tháng trước

Nhựa An Phát Xanh báo lãi quý II tăng 54%

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu AAA tăng 64% đạt 5.548 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 182 tỷ đồng, tăng 33%.