Sự kiện hot
Tag
3 kết quả

Tin tức về "CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang"

khoảng 1 năm trước

VCSC: Khả năng DGC có thể tăng giá bán photpho vàng trong vài quý tới

VCSC cho biết, KQKD tích cực trong quý I của DGC được củng cố bởi nhu cầu mạnh mẽ cho hóa chất photpho công nghiệp (từ ngành điện tử) và photphat nông nghiệp (cụ thể từ ngành phân bón) cũng như tiết kiệm chi phí nhờ hệ thống xứ lý bùn thải mới của DGC.

khoảng 1 năm trước

DGC đặt kế hoạch lợi nhuận tăng 16%

Hóa chất Đức Giang đưa ra kế hoạch kinh doanh năm 2021 với tổng doanh thu hợp nhất là 7.552 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.100 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 21% và 16%

khoảng 1 năm trước

DGC đặt kế hoạch lợi nhuận tăng 16%

Hóa chất Đức Giang đưa ra kế hoạch kinh doanh năm 2021 với tổng doanh thu hợp nhất là 7.552 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.100 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 21% và 16%