Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh"

khoảng 1 năm trước

Bắc Ninh tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đẩy mạnh công tác hỗ trợ doanh nghiệp và nhân rộng mô hình công nghiệp sáng tạo.