Sự kiện hot
Tag
2 kết quả

Tin tức về "Đại hội khóa VI"

khoảng 1 tháng trước

Hiệp hội Chè Việt Nam: Tổ chức thành công Đại hội khóa VI, nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 13/5, tại Hà Nội, Hiệp hội Chè Việt Nam tổ chức Đại hội khoá VI nhiệm kỳ 2024 - 2029.

khoảng 1 tháng trước

Hiệp hội Chè Việt Nam: Tổ chức thành công Đại hội khóa VI, nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 13/5, tại Hà Nội, Hiệp hội Chè Việt Nam tổ chức Đại hội khoá VI nhiệm kỳ 2024 - 2029.