Sự kiện hot
Tag
2 kết quả

Tin tức về "Đảng"

11 tháng trước

Chào mừng 76 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9: "Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước

Mùa thu lịch sử đã qua đi hơn 7 thập kỷ nhưng lời dặn của Bác còn mãi. Quy luật muôn đời - tre già măng mọc, khắc cốt ghi xương- thế hệ vàng của đất nước thế kỷ 20 đã dựng nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Các thế hệ tiếp nối sẽ bảo vệ và xây dựng đất nước thịnh vượng, hùng cường.

11 tháng trước

Chào mừng 76 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9: "Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước

Mùa thu lịch sử đã qua đi hơn 7 thập kỷ nhưng lời dặn của Bác còn mãi. Quy luật muôn đời - tre già măng mọc, khắc cốt ghi xương- thế hệ vàng của đất nước thế kỷ 20 đã dựng nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Các thế hệ tiếp nối sẽ bảo vệ và xây dựng đất nước thịnh vượng, hùng cường.