Sự kiện hot
Tag
8 kết quả

Tin tức về "Đất Xanh Services"

khoảng 1 tháng trước

Đất Xanh Services (DXS) bổ sung vốn gần 200 tỷ đồng vào Đất Xanh Miền Trung

DXS sẽ góp tổng giá trị 182,6 tỷ đồng bổ sung vào CTCP Đất Xanh Miền Trung, đồng thời HĐQT cũng thông qua việc đóng địa điểm kinh doanh của Đất Xanh Services tại toà nhà Comatce Tower, quận Thanh Xuân, Hà Nội

khoảng 1 tháng trước

Đất Xanh Services (DXS) bổ sung vốn gần 200 tỷ đồng vào Đất Xanh Miền Trung

DXS sẽ góp tổng giá trị 182,6 tỷ đồng bổ sung vào CTCP Đất Xanh Miền Trung, đồng thời HĐQT cũng thông qua việc đóng địa điểm kinh doanh của Đất Xanh Services tại toà nhà Comatce Tower, quận Thanh Xuân, Hà Nội

8 tháng trước

Đất Xanh Services (DXS) rót vốn vào 5 công ty con

CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Đất Xanh Services, DXS) đã công bố nghị quyết thông qua việc góp vốn thành lập công ty con và thông qua việc góp vốn bổ sung vào các công ty thành viên.

8 tháng trước

Đất Xanh Services (DXS) rót vốn vào 5 công ty con

CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Đất Xanh Services, DXS) đã công bố nghị quyết thông qua việc góp vốn thành lập công ty con và thông qua việc góp vốn bổ sung vào các công ty thành viên.

4 tháng trước

CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

Đất Xanh Services (DXS) vừa công bố nghị quyết phát hành gần 41,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức 2021 với tỷ lệ 10%, tức người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới.

4 tháng trước

CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

Đất Xanh Services (DXS) vừa công bố nghị quyết phát hành gần 41,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức 2021 với tỷ lệ 10%, tức người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới.

khoảng 1 năm trước

Đất Xanh Services lãi quý 3 giảm 46% đạt 169 tỷ đồng

Lũy kế 9 tháng đầu năm, DXS ghi nhận doanh thu thuần hơn 3.022 tỷ đồng, tăng 59% so cùng kỳ, nhưng lãi ròng chỉ tăng nhẹ 5%, đạt gần 568 tỷ đồng chủ yếu do giá vốn tăng mạnh hơn doanh thu và lợi nhuận khác giảm mạnh 68%.

khoảng 1 năm trước

Đất Xanh Services lãi quý 3 giảm 46% đạt 169 tỷ đồng

Lũy kế 9 tháng đầu năm, DXS ghi nhận doanh thu thuần hơn 3.022 tỷ đồng, tăng 59% so cùng kỳ, nhưng lãi ròng chỉ tăng nhẹ 5%, đạt gần 568 tỷ đồng chủ yếu do giá vốn tăng mạnh hơn doanh thu và lợi nhuận khác giảm mạnh 68%.