Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "đề xuất nâng cọc"

2 năm trước

HoREA đề xuất nâng cọc đấu giá đất để tránh việc nhà đầu tư “xù” thanh toán

Do bất cập về quy định nộp "tiền đặt trước" có giá trị thấp hơn rất nhiều so với giá trúng đấu giá, nên đã có một số trường hợp nhà đầu tư trúng đấu giá nhưng "xù" không thanh toán, chấp nhận mất tiền cọc.