Sự kiện hot
Tag
2 kết quả

Tin tức về "Dịch vụ Spa ASEAN"

4 tháng trước

Sen Tài Thu nhận giải thưởng Du lịch ASEAN 2023 hạng mục “Dịch vụ Spa ASEAN lần thứ 2”

Trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2023 tại Indonesia, Lễ trao Giải thưởng Du lịch ASEAN 2023 đã tôn vinh Tập Đoàn Sen Tài Thu ở Hạng mục giải thưởng Dịch vụ Spa ASEAN lần thứ 2.

4 tháng trước

Sen Tài Thu nhận giải thưởng Du lịch ASEAN 2023 hạng mục “Dịch vụ Spa ASEAN lần thứ 2”

Trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2023 tại Indonesia, Lễ trao Giải thưởng Du lịch ASEAN 2023 đã tôn vinh Tập Đoàn Sen Tài Thu ở Hạng mục giải thưởng Dịch vụ Spa ASEAN lần thứ 2.