Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất"

5 tháng trước

Những trường hợp không được cấp sổ đỏ theo Dự thảo Luật Đất đai mới nhất

Theo Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, có 5 trường hợp không được cấp sổ đỏ, trong đó có loại đất đã được đăng ký vào sổ địa chính nhưng đã có quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.