Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "đổ bê tông hợp long"

2 năm trước

Hợp long bản trung chuyển ga ngầm S9 tuyến đường sắt Nhổn – ga Hà Nội

Đêm 24/6, đốt cuối cùng trung chuyển ga ngầm S9 (Kim Mã) được đổ bê tông hợp long, đây là ga ngầm đầu tiên trên tuyến đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội.