Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "đô thị sân bay Cam Lâm"

khoảng 1 năm trước

Khánh Hòa được đồng ý chủ trương lập quy hoạch đô thị sân bay Cam Lâm

Khánh Hòa cho rằng huyện Cam Lâm đủ cơ sở để phát triển thành một đô thị theo mô hình đô thị sân bay kết hợp với dịch vụ, du lịch sinh thái, là khu vực có chức năng kết nối các thành phố của tỉnh Khánh Hòa