Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "dự án khu đô thị Nam Thái"

khoảng 1 năm trước

Thái Nguyên sắp có khu đô thị hơn 2.000 tỷ đồng

Dự án Khu đô thị Nam Thái (phần diện tích 24,68 ha) tên thương mại là dự án Khu đô thị Quảng Trường (Square City). Tổng mức đầu tư dự án là 2.250 tỷ đồng, gồm vốn chủ sở hữu của công ty FECON Phổ Yên và vốn huy động hợp pháp.