Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "Dự án Khu du lịch, dịch vụ thương mại Vịnh trung tâm Cát Bà"

6 tháng trước

Dự án thương mại, dịch vụ vịnh trung tâm Cát Bà được Hải Phòng bán đấu giá

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (thuộc Sở Tư pháp Hải Phòng) là đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thuê và đấu giá tài sản công gắn liền với đất để thực hiện Dự án khu du lịch, dịch vụ thương mại Vịnh trung tâm Cát Bà, tại thị trấn Cát Bà (huyện Cát Hải, TP Hải Phòng).