Sự kiện hot
Tag
3 kết quả

Tin tức về "dự thảo Luật Đất đai sửa đổi"

khoảng 1 năm trước

Đề xuất giao đất qua đấu thầu, đấu giá

Việc đấu giá, đấu thầu để lựa chọn nhà đấu tư được quyền khai thác, sử dụng đất được xem là hai phương thức cạnh tranh, công khai, minh bạch nhất. Đại diện Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho rằng, tuy quy định mới bắt buộc hầu hết các dự án nhà ở thương mại đều phải thông qua đấu giá, đấu thầu sẽ khắt khe hơn nhưng đây là sự cần thiết cho thị trường chung.

khoảng 1 năm trước

Những trường hợp không được cấp sổ đỏ theo Dự thảo Luật Đất đai mới nhất

Theo Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, có 5 trường hợp không được cấp sổ đỏ, trong đó có loại đất đã được đăng ký vào sổ địa chính nhưng đã có quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

khoảng 1 năm trước

Sử dụng đất vượt hạn mức cho phép, sẽ bị tính thuế như thế nào?

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, Người dân sử dụng đất trong hạn mức cho phép sẽ tính thuế thấp, vượt bao nhiêu lần thì sẽ tính thuế cao hơn tương ứng.