Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "Dự thảo luật xử lý nợ xấu"

khoảng 1 tháng trước

NHNN đề nghị cấp bổ sung vốn cho các Big4, luật hoá quy định tại Nghị quyết 42

NHNN đề nghị luật hoá các quy định tại Nghị quyết 42 theo hướng ban hành 1 luật riêng về xử lý nợ xấu. Đồng thời, cấp bổ sung vốn cho các NHTM do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.