Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "dừng xe khách"

3 năm trước

Dịch Covid-19: TP.HCM sẽ dừng xe khách liên tỉnh

Trừ xe làm nhiệm vụ y tế, chống dịch Covid-19 và xe làm nhiệm vụ công cộng, tất cả dịch vụ đặt xe công nghệ, xe chở khách liên tỉnh sẽ bị tạm dừng từ 18 giờ ngày 27/3.