Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "đường huyết mạch quận Tây Hồ"

khoảng 1 năm trước

2km đường huyết mạch quận Tây Hồ, dự kiến xây dựng 6 tháng nhưng sau 7 năm vẫn chưa hoàn thành

Tuyến đường 2km nối cầu Nhật Tân với cầu Thăng Long dự kiến hoàn thành 7 năm trước nhưng đến nay chưa giải phóng xong mặt bằng khiến hàng chục hộ dân trong diện giải tỏa phải sống trong cảnh tạm bợ.