Sự kiện hot
Tag
2 kết quả

Tin tức về "Giải thưởng Rồng Vàng"

khoảng 1 tháng trước

Giải thưởng Rồng Vàng 2024 vinh danh Herbalife Việt Nam nằm trong Top 50 Doanh nghiệp FDI tiêu biểu

Vừa qua tại Hà Nội – Herbalife Việt Nam, một trong những công ty hàng đầu về sức khỏe và thể chất, đã được vinh danh thuộc Top 50 Doanh Nghiệp FDI (Foreign Direct Investment - Doanh Nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài) Tiêu Biểu tại Việt Nam Hạng mục Thương Hiệu Phát Triển Biền Vững tại Giải thưởng Rồng Vàng 2024. Được tổ chức từ năm 2001 bởi Tạp chí Kinh tế Việt Nam/ VnEconomy/ Vietnam Economic Times, Giải thưởng Rồng Vàng ghi nhận các doanh nghiệp FDI có kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh ấn tượng, cũng như có những đóng góp đáng kể và tích cực cho địa phương nơi doanh nghiệp hoạt động và nền kinh tế quốc gia.

khoảng 1 tháng trước

Giải thưởng Rồng Vàng 2024 vinh danh Herbalife Việt Nam nằm trong Top 50 Doanh nghiệp FDI tiêu biểu

Vừa qua tại Hà Nội – Herbalife Việt Nam, một trong những công ty hàng đầu về sức khỏe và thể chất, đã được vinh danh thuộc Top 50 Doanh Nghiệp FDI (Foreign Direct Investment - Doanh Nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài) Tiêu Biểu tại Việt Nam Hạng mục Thương Hiệu Phát Triển Biền Vững tại Giải thưởng Rồng Vàng 2024. Được tổ chức từ năm 2001 bởi Tạp chí Kinh tế Việt Nam/ VnEconomy/ Vietnam Economic Times, Giải thưởng Rồng Vàng ghi nhận các doanh nghiệp FDI có kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh ấn tượng, cũng như có những đóng góp đáng kể và tích cực cho địa phương nơi doanh nghiệp hoạt động và nền kinh tế quốc gia.