Sự kiện hot
Tag
2 kết quả

Tin tức về "Hội nghị Trung ương"

12 tháng trước

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 31/1, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tiến hành phiên họp để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng.

7 tháng trước

Quyết định nhiều vấn đề hệ trọng cho cả nhiệm kỳ

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh các nội dung làm việc của Hội nghị Trung ương lần này đều rất cơ bản, hệ trọng.