Sự kiện hot
Tag
2 kết quả

Tin tức về "hội nhập quốc tế"

9 tháng trước

Basel III là điều kiện cần để Ngành ngân hàng hội nhập quốc tế

Sau rất nhiều năm thử nghiệm, cuối cùng, một số ngân hàng Việt Nam đã tự tin khẳng định mình có thể áp dụng bộ chuẩn mực Basel III vào hoạt động kinh doanh và quản trị ngân hàng. Bước tiến lớn này đưa ngân hàng Việt Nam lên tầm vóc mới: Đạt được những chuẩn mực lớn nhất mà những ngân hàng lớn nhất thế giới đang áp dụng!

2 tháng trước

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: 2024 là năm bứt phá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng

“Năm 2024 - năm bứt phá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch 5 năm 2021-2025, tình hình tiếp tục khó khăn và có thể khó khăn hơn năm 2023, Chính phủ xác định chủ đề: ‘Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững’ với tinh thần ‘Năm quyết tâm’ và 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, chủ yếu” - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Chính phủ và chính quyền địa phương ngày 05/01/2024.