Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "hợp đồng mua bán điện."

4 năm trước

Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện Mặt Trời

Thông tư gồm 10 Điều, quy định phát triển các dự án điện Mặt Trời nối lưới: về giá mua điện; nội dung hồ sơ thiết kế cơ sở và các nội dung khác; diện tích sử dụng đất, mặt nước có thời hạn của dự án.