Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "hứng khoán hóa bất động sản"

3 tháng trước

Diễn biến thị trường bất động sản ra sao sau chính sách "siết van” tín dụng?

Tháng 4/2022, không có doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu trong khi bất động sản từ trước đến nay luôn thuộc một trong hai nhóm ngành có giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành cao nhất.