Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "kế hoạch chi trả cổ tức"

khoảng 1 năm trước

Ngân hàng nào trả cổ tức cao nhất trong năm 2021?

Trong năm 2021, có ngân hàng có kế hoạch chi trả cổ tức tỷ lệ lên tới 35% bằng cổ phiếu; mặt khác, cũng có những nhà băng lựa chọn không chia cổ tức trong năm nay.