Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "kế hoạch đấu giá đất năm 2022"

khoảng 1 năm trước

Khánh Hòa: Phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà đã ký văn bản về việc phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh năm 2022.