Sự kiện hot
Tag
12 kết quả

Tin tức về "kế hoạch sản xuất"

9 tháng trước

DPM ước lợi nhuận trước thuế năm 2020 vượt 64% kế hoạch

DPM đặt mục tiêu sản lượng sản xuất Urê Phú Mỹ ước đạt 766.000 tấn, NPK Phú Mỹ đạt 150.000 tấn trong năm 2021.

9 tháng trước

DPM ước lợi nhuận trước thuế năm 2020 vượt 64% kế hoạch

DPM đặt mục tiêu sản lượng sản xuất Urê Phú Mỹ ước đạt 766.000 tấn, NPK Phú Mỹ đạt 150.000 tấn trong năm 2021.

3 tháng trước

PVN ghi nhận lãi hơn 15.300 tỷ đồng trong 5 tháng

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất PVN đạt 15,3 nghìn tỷ đồng, vượt hơn 2,3 lần kế hoạch 5 tháng, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ 2020.

3 tháng trước

PVN ghi nhận lãi hơn 15.300 tỷ đồng trong 5 tháng

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất PVN đạt 15,3 nghìn tỷ đồng, vượt hơn 2,3 lần kế hoạch 5 tháng, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ 2020.

7 tháng trước

PV Power đạt 4.676 tỷ đồng doanh thu trong 2 tháng đầu năm

Tổng sản lượng điện của các nhà máy đạt 2.809,8 triệu kWh, tổng doanh thu ước đạt 4.676,7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước đạt 410,5 tỷ đồng.

7 tháng trước

PV Power đạt 4.676 tỷ đồng doanh thu trong 2 tháng đầu năm

Tổng sản lượng điện của các nhà máy đạt 2.809,8 triệu kWh, tổng doanh thu ước đạt 4.676,7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước đạt 410,5 tỷ đồng.

7 tháng trước

PGS sẽ chi đầu tư 668 tỷ đồng trong năm 2021

PGS dự kiến sẽ đầu tư hơn 668 tỷ đồng, gấp 11 lần năm trước và sẽ giải ngân gần 589 tỷ đồng (năm 2020 chỉ giải ngân gần 32 tỷ đồng).

7 tháng trước

PGS sẽ chi đầu tư 668 tỷ đồng trong năm 2021

PGS dự kiến sẽ đầu tư hơn 668 tỷ đồng, gấp 11 lần năm trước và sẽ giải ngân gần 589 tỷ đồng (năm 2020 chỉ giải ngân gần 32 tỷ đồng).

4 tháng trước

PVEP đạt 8.800 tỷ đồng doanh thu trong 4 tháng đầu năm

Sản lượng khai thác trong tháng 4 của PVEP đạt 0,3 triệu tấn quy dầu, bằng 111% kế hoạch tháng. Trong đó, khai thác dầu và condensate đạt 0,21 triệu tấn, bằng 115% kế hoạch; sản lượng khí xuất bán đạt 90 triệu m3, bằng 102% kế hoạch.

4 tháng trước

PVEP đạt 8.800 tỷ đồng doanh thu trong 4 tháng đầu năm

Sản lượng khai thác trong tháng 4 của PVEP đạt 0,3 triệu tấn quy dầu, bằng 111% kế hoạch tháng. Trong đó, khai thác dầu và condensate đạt 0,21 triệu tấn, bằng 115% kế hoạch; sản lượng khí xuất bán đạt 90 triệu m3, bằng 102% kế hoạch.

6 tháng trước

Hoa Sen ước tính chi 625 tỷ đồng mua 22 triệu cổ phiếu quỹ

Nguyên tắc xác định giá, giá mua và khối lượng giao dịch thực hiện theo quy định pháp luật và theo quy chế của HOSE. Nguồn vốn để thực hiện mua cổ phiếu quỹ từ thặng dư vốn cổ phần hoặc các nguồn khác.

6 tháng trước

Hoa Sen ước tính chi 625 tỷ đồng mua 22 triệu cổ phiếu quỹ

Nguyên tắc xác định giá, giá mua và khối lượng giao dịch thực hiện theo quy định pháp luật và theo quy chế của HOSE. Nguồn vốn để thực hiện mua cổ phiếu quỹ từ thặng dư vốn cổ phần hoặc các nguồn khác.