Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "khi vực miền núi phía bắc"

5 tháng trước

Diễn biến trái ngược các khu vực thị trường bất động sản trung du miền múi phía Bắc 2021

Hội môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) vừa có báo cáo thị trường bất động sản trung du miền núi phía Bắc quý IV/2021 và cả năm 2021. Theo dữ liệu của VARS, phân khúc động sản nhà ở 2 khu vực ghi nhận những diễn biến trái ngược.