Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "khơi thông dòng vốn đầu tư"

4 tháng trước

'Bất động sản công nghiệp sẽ tạo ra lối đi mới'

Có ý kiến cho rằng, bất động sản công nghiệp sẽ tạo lối đi mới với mô hình đô thị công nghiệp dịch vụ... Hiện nay, Bộ Xây dựng đang nhận nhiệm vụ xây dựng quy chuẩn khu công nghệ dịch vụ đô thị.