Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "không pha chì"

khoảng 1 năm trước

Chính phủ điều chỉnh giảm 10% thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng xăng

Mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xăng động cơ, không pha chì (thuộc mã HS từ 2710.12.21 đến 2710.12.29) được Chính phủ điều chỉnh giảm từ 20% xuống 10%.