Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "khu đô thị Quỳnh Lưu"

khoảng 1 tháng trước

Nghệ An tìm nhà đầu tư cho dự án khu đô thị gần 700 tỷ đồng

Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án là 699,6 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án 36 tháng và thời hạn hoạt động của dự án không quá 50 năm.