Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "khuyến nghị cổ phiếu CTG"

3 năm trước

VietinBank (CTG): Tiếp tục tăng trưởng trong năm 2021

Năm 2020, lợi nhuận sau thuế (LNST) của CTG đạt 13,741 tỷ VND, tăng 45.0% so với cùng kỳ. Bancasurance sẽ là động lực tăng trưởng Non-NII trong các năm tới.