Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "khuyến nghị đối với cổ phiếu FPT"

7 tháng trước

VCSC: Khuyến nghị đối với cổ phiếu FPT

VCSC điều chỉnh khuyến nghị cho Công ty Cổ phần FPT (FPT) từ MUA thành KHẢ QUAN dù tăng nhẹ giá mục tiêu thêm 5% khi giá cổ phiếu FPT đã tăng 36% trong vòng 3 tháng qua.