Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "kim ngạch hàng hóa"

4 tháng trước

Thủ đô Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế

Hoạt động sản xuất kinh doanh và xuất khẩu trên địa bàn Thành phố Hà Nội vẫn tiếp đà tăng trưởng khá và toàn diện trong tháng 11/2022. Kết quả này tạo tiền đề cho việc tăng tốc độ phát triển kinh tế năm 2022 cũng như "lấy đà" bước vào năm kế hoạch 2023 một cách thuận lợi hơn.