Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "kinh doanh thương mại"

khoảng 1 năm trước

Doanh thu bán lẻ tại Hà Tĩnh ước đạt hơn 5.277 tỷ đồng vào tháng đầu năm 2023

Theo số liệu từ sở Công thương Hà Tĩnh, tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 1/2023 trên địa bàn đạt hơn 5.277 tỷ đồng, tăng 3,57% so với tháng 12/2022 và tăng 25,5% so với cùng kỳ năm 2022.