Sự kiện hot
Tag
2 kết quả

Tin tức về "Koterasu"

5 tháng trước

Vạn Xuân Group hợp tác chiến lược phát triển bất động sản với Koterasu và TBS Capital VN

Kế hoạch trong vòng 5 năm tới, chỉ riêng TBS sẽ đầu tư khoảng 100 triệu USD vào liên doanh cùng với Vạn Xuân Group để phát triển các dự án bất động sản.

5 tháng trước

Vạn Xuân Group hợp tác chiến lược phát triển bất động sản với Koterasu và TBS Capital VN

Kế hoạch trong vòng 5 năm tới, chỉ riêng TBS sẽ đầu tư khoảng 100 triệu USD vào liên doanh cùng với Vạn Xuân Group để phát triển các dự án bất động sản.