Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "Lê Minh Khái"

2 năm trước

Phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ

Theo phân công, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ sẽ lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ.