Sự kiện hot
Tag
4 kết quả

Tin tức về "lộc trời"

3 năm trước

LTG báo lãi quí III gấp đôi cùng kỳ

Lũy kế 9 tháng, doanh thu doanh nghiệp nông nghiệp giảm 37% xuống 3.972 tỷ đồng; lãi ròng giảm 30% xuống 205 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu cũng giảm 30% xuống 2.130 tỷ đồng.

3 năm trước

LTG báo lãi quí III gấp đôi cùng kỳ

Lũy kế 9 tháng, doanh thu doanh nghiệp nông nghiệp giảm 37% xuống 3.972 tỷ đồng; lãi ròng giảm 30% xuống 205 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu cũng giảm 30% xuống 2.130 tỷ đồng.

khoảng 1 năm trước

Tập đoàn Lộc Trời chốt ngày trả cổ tức bằng tiền mặt

CTCP Tập đoàn Lộc Trời (UPCoM: LTG) vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 20%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 12/10.

khoảng 1 năm trước

Tập đoàn Lộc Trời chốt ngày trả cổ tức bằng tiền mặt

CTCP Tập đoàn Lộc Trời (UPCoM: LTG) vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 20%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 12/10.