Sự kiện hot
Tag
6 kết quả

Tin tức về "lợi nhuận của DRC"

khoảng 1 năm trước

KBSV: Cao su Đà Nẵng (DRC) lấy lại đà tăng trưởng

Theo KBSV, CTCP Cao su Đà Nẵng (DRC) công bố kết quả kinh doanh quý III/2021 sụt giảm với lợi nhuận đạt 34 tỷ đồng (giảm 45,3% so với cùng kỳ năm ngoái) và doanh thu thuần 929 tỷ đồng (giảm 1,8%), biên lợi nhuận gộp giảm còn 14,4% so với mức 15,3% cùng kỳ năm 2020.

khoảng 1 năm trước

KBSV: Cao su Đà Nẵng (DRC) lấy lại đà tăng trưởng

Theo KBSV, CTCP Cao su Đà Nẵng (DRC) công bố kết quả kinh doanh quý III/2021 sụt giảm với lợi nhuận đạt 34 tỷ đồng (giảm 45,3% so với cùng kỳ năm ngoái) và doanh thu thuần 929 tỷ đồng (giảm 1,8%), biên lợi nhuận gộp giảm còn 14,4% so với mức 15,3% cùng kỳ năm 2020.

11 tháng trước

Cao su Đà Nẵng (DRC): Hồi phục mạnh mẽ từ nền thấp trong quý III/2021

Theo BVSC, CTCP Cao su Đà Nẵng (DRC - sàn HOSE) đã công bố báo cáo tài chính quý III/2022: Doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 1.353 tỷ đồng (tăng 46% so với cùng kỳ năm ngoái) và 77 tỷ đồng (tăng 129%) so với mức nền thấp quý III/2021 ảnh hưởng bởi lockdown), thúc đẩy chính bởi hoạt động xuất khẩu tích cực.

11 tháng trước

Cao su Đà Nẵng (DRC): Hồi phục mạnh mẽ từ nền thấp trong quý III/2021

Theo BVSC, CTCP Cao su Đà Nẵng (DRC - sàn HOSE) đã công bố báo cáo tài chính quý III/2022: Doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 1.353 tỷ đồng (tăng 46% so với cùng kỳ năm ngoái) và 77 tỷ đồng (tăng 129%) so với mức nền thấp quý III/2021 ảnh hưởng bởi lockdown), thúc đẩy chính bởi hoạt động xuất khẩu tích cực.

12 tháng trước

Cao su Đà Nẵng (DRC): Doanh thu xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng 8 năm 2020

Theo BVSC, CTCP Cao su Đà Nẵng (DRC - sàn HOSE) chia sẻ doanh thu sơ bộ tháng 8/2022 đạt mức 412 tỷ đồng, tăng mạnh gần 36% so với mức nền thấp của tháng 8/2021 khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đợt giãn cách xã hội nghiêm ngặt.

12 tháng trước

Cao su Đà Nẵng (DRC): Doanh thu xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng 8 năm 2020

Theo BVSC, CTCP Cao su Đà Nẵng (DRC - sàn HOSE) chia sẻ doanh thu sơ bộ tháng 8/2022 đạt mức 412 tỷ đồng, tăng mạnh gần 36% so với mức nền thấp của tháng 8/2021 khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đợt giãn cách xã hội nghiêm ngặt.