Sự kiện hot
Tag
2 kết quả

Tin tức về "lợi nhuận của MSB"

2 năm trước

Sau kiểm toán bán niên 2020, MSB lãi trước thuế 974 tỷ đồng

So với cùng kỳ 2019, lợi nhuận của MSB trong nửa đầu năm nay tăng trưởng tới 72%.

khoảng 1 năm trước

MSB chốt quyền chia cổ tức 2020 sau hoàn thành 95% kế hoạch lợi nhuận

Với kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm tích cực, MSB thông báo chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu 30%.