Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "lợi nhuận của nhân viên"

10 tháng trước

Nhân viên ngân hàng nào tạo lợi nhuận tốt nhất trong 9 tháng đầu năm?

Techcombank và Vietcombank bỏ xa các ngân hàng khác về khả năng tạo lợi nhuận của nhân viên với năng suất bình quân đạt lần lượt 105,3 triệu đồng/người/tháng và 90,2 triệu đồng/người/tháng.