Sự kiện hot
Tag
2 kết quả

Tin tức về "miễn giảm lãi"

4 tháng trước

Ngân hàng Nhà nước nới thời gian cơ cấu lại nợ thêm 6 tháng

Ngân hàng Nhà nước chính thức cho phép các ngân hàng kéo dài thời gian cơ cấu nợ thêm 6 tháng so với quy định cũ, tới 30/6/2022.

10 tháng trước

Ngân hàng thực hiện cơ cấu thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, phí cho khách hàng đến hết năm 2021

Theo thông tư sửa đổi, NHNN đã giới hạn việc thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, phí cho khách hàng đến hết ngày 31/12/2021.