Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "mua bán đất đai"

7 tháng trước

Vùng ven Hà Nội rầm rộ đấu giá đất trở lại

Khi thị trường bất động sản đang có tính thanh khoản chậm, hoạt động đấu giá đất tại các huyện ven Hà Nội lại được đẩy mạnh. Năm 2022, Hà Nội đặt mục tiêu đấu giá khoảng 1.561 ha đất tại 634 dự án. Hà Nội yêu cầu rà soát, xây dựng kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất cụ thể theo lộ trình từng tháng từ nay đến cuối năm 2022, báo cáo kết quả về UBND thành phố trước ngày 25 hàng tháng.