Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "Mục Tiêu Phát Thải Ròng"

khoảng 1 năm trước

Thực hiện đóng góp do quốc gia tự quyết định và mục tiêu phát thải ròng bằng "0"

Ngày 30/6 tại TP Hồ Chí Minh, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) phối hợp với Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam (Bộ TN&MT) cùng Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hội thảo “Thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp trong lộ trình thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định và mục tiêu phát thải ròng bằng không”.