Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất 9 tháng đầu năm 2020"

khoảng 1 năm trước

TOP 10 ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất 9 tháng đầu năm 2020

Thống kê từ 27 ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính quí III/2020, tổng tài sản các ngân hàng tăng 3,7% trong 9 tháng đầu năm. Nhiều ngân hàng có tăng trưởng tài sản hai con số.